Interes poszkodowanego, a interes towarzystwa

wypadek drogowy

Uzasadnione wydatki powiązane z poniesioną podczas zdarzenia szkodą oznaczają automatyczne pokrycie wszelkich kosztów przez ubezpieczyciela. Kwestionowanie kosztów ubezpieczyciela nie wchodzi w grę w przypadku, w którym to właśnie ubezpieczyciel przesyła holownik do uszkodzonego auta. Opcja holowania często jest automatycznie dołączona do polisy OC komunikacyjnego przez towarzystwa. Zwykle wprowadzane przy tej okazji limity kosztów wynoszą między czterysta a sześćset złotych. Dodatkowo spotkać się możemy z klauzulą zaznaczającą, że holowanie odbywa się na koszt ubezpieczyciela jedynie w przypadku odtransportowania na najbliższy parking lub do najbliższego warsztatu.

Okazuje się, że takimi ograniczeniami nie powinien się przejmować żaden z ubezpieczonym, ponieważ wystawienie OC komunikacyjnego zobowiązuje towarzystwo do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wypadkiem. Mówiąc w skrócie: dodatkowe koszty holowania to nie problem właściciela auta.

Swoista niechęć do dawania zbyt wielu usług poszkodowanego wynika z prostej kalkulacji potencjalnych kosztów, jakie muszą być poniesione podczas wypłaty odszkodowania. Z drugiej strony trudno oczekiwać od firmy, której zadaniem jest osiągnięcie zysków, by szastała własnymi środkami na lewo i prawo. Dlatego też holowanie przez firmę, która nie współpracuje z towarzystwem jest oczywiście niepożądane ? generować może ono zdecydowany nadmiar kosztów, a nawet wyłudzenia. Ogranicza się w ten sposób również możliwość sporu z poszkodowanym, który niepotrzebnie mógłby wygenerować nadmiar kosztów, a potem domagać się ich wyrównania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.