Pasy bezpieczeństwa

Wnętrze auta

Według wiarygodnych wyników badań Ameryka Północna oraz Wielka Brytania borykają się z poważnym problemem. Okazuje się, że wypadki samochodowe są tam główną przyczyną śmierci dzieci w wieku od czwartego do czternastego roku życia. Wynika to między innymi z faktu braku odpowiednich pasów bezpieczeństwa zaprojektowanych dla dzieci w wieku szkolnym. Muszą one korzystać z pasów dla dorosłych, co poważnie ogranicza ich skuteczność. Występują urazy wrażliwych narządów wewnętrznych oraz rdzenia kręgowego (zatosowanie pasów biodrowych).

Przeprowadzono badania, w wyniku których ustalono, że pasy dzieci, które ucierpiały w wypadkach samochodowych były najczęściej zapięte prawidłowo.

Okazało się, że niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w wypadku dla dzieci, które nie zapięły pasów bezpieczeństwa jest zbliżone do tego, które występuje w przypadku osób dorosłych. Jednocześnie wśród dzieci siedzących na przednim siedzeniu, w wyniku wypadku więcej dzieci z niezapiętymi odniosło poważne obrażenia niż wśród dzieci, których pasy były zapięte. W przypadku tylnego siedzenia sytuacja jest podobna. Okazuje się więc, że stosowanie standardowych pasów bezpieczeństwa dla dzieci w wieku między czwartym, a czternastym rokiem życia znacznie poprawia bezpieczeństwo ? przynajmniej w zakresie odniesienia ciężkich, nierzadko śmiertelnych obrażeń. Sytuacja jest podobna do tej, która występuje w przypadku osób dorosłych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.