Wychowanie fizyczne w szkole

Rolą każdej szkoły jest przede wszystkim realizowanie odpowiedniego, zatwierdzonego przez właściwe ministerstwo, programu edukacyjnego i wychowawczego. Oprócz zdobywania wiedzy, uczniowie powinni więc właśnie w szkole nauczyć się także pracy w grupie, funkcjonowania w społeczeństwie. Jednym z priorytetów edukacyjnych jest także wykształcenie w młodych ludziach nawyku uprawiania aktywności sportowej. Stąd wymóg, by każdy uczeń brał udział w lekcjach wychowania fizycznego. Oczywiście najczęściej są one prowadzone na boisku lub w sali gimnastycznej. Coraz częściej zdarza się jednak i tak, że młodzież zachęcana jest do rozwijania własnych pasji sportowych oraz do poznawania nowych dyscyplin. Dlatego w wielu nowoczesnych szkołach w ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie co tydzień jeżdżą na pływalnie. Poza tym uczęszczanie na dodatkowe zajęcia sportowe, jak na przykład jazda konna, nauka tenisa czy treningi wschodnich sztuk walki, procentują tym, że dostaje się lepszą ocenę semestralną czy roczną. Poza tym szkoły często dają także możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju pozalekcyjnych zajęciach sportowych tworząc tak zwane szkolne kluby sportowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.