Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

no image Placówka edukacyjna o nazwie Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych posiada nr Regon 301048070. Została wpisana do rejestru przez właściwy podmiot, którym jest Powiat jarociński (ziemski). Adres instytucji to kod pocztowy 63200 Jarocin, ulica T Kościuszki, nr domu 14a. Jest to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej zasadnicza szkoła zawodowa. Instytucja udziela informacji telefonicznie pod numerem 625053010. Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem faksu: 625053010. W instytucji uczą się dorośli w liczbie 0. 0 z nich to dziewczęta.

Szkoły zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 thumb

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2

Szkoła o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 posiada nr Regon 331355050. Została wpisana do...