Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

no image Placówka edukacyjna o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 posiada nr Regon 151999423. Została wpisana do rejestru przez upoważniony organ. Adres placówki to kod pocztowy 42202 Częstochowa, ulica Warszawska, nr domu 142. Jest to publiczna zasadnicza szkoła zawodowa, a kontroluje ją Miasto na prawach powiatu. Placówka udziela informacji pod numerem telefonu 343656450. Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem faksu: 343656450. W placówce uczą się dzieci lub młodzież w liczbie 58. 51 z nich to dziewczęta.

Szkoły zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 thumb

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2

Szkoła o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 posiada nr Regon 331355050. Została wpisana do...