Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2

no image Szkoła o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 posiada nr Regon 331355050. Została wpisana do rejestru przez właściwy organ. Adres szkoły to kod pocztowy 78600 Wałcz, ulica Budowlanych, nr domu 4. Jest to publiczna zasadnicza szkoła zawodowa, a zarządza nią Powiat ziemski. Placówka udziela informacji telefonicznie pod numerem 672582444. W instytucji naukę pobierają dzieci lub młodzież w liczbie 102. 0 z nich to dziewczęta.

Szkoły zawodowe

Zespół Szkól Wso  thumb

Zespół Szkól Wso

Szkoła o nazwie Zespół Szkól Wso "cogito" Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych posiada nr Regon 910850180....