Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

no image Placówka edukacyjna o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 posiada nr Regon 151993900. Została zarejestrowana przez właściwy organ. Adres placówki to kod pocztowy 42100 Kłobuck, ulica 3 Maja, nr domu 33. Jest to publiczna zasadnicza szkoła zawodowa. Instytucja udziela informacji telefonicznie pod numerem 343172268. Możliwy jest również kontakt poprzez faks: 343172268. W szkole uczą się dzieci lub młodzież w liczbie 231. 71 z nich to dziewczęta.

Szkoły zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 thumb

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2

Szkoła o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 posiada nr Regon 331355050. Została wpisana do...