Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

no image Placówka edukacyjna o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 posiada nr Regon 712486129. Została zarejestrowana przez upoważniony podmiot. Adres szkoły to kod pocztowy 8110 Siedlce, ulica Oskara Langego, nr domu 8. Jest to publiczna zasadnicza szkoła zawodowa, a kieruje nią Miasto na prawach powiatu. W szkole uczą się dzieci lub młodzież w liczbie 37. 30 z nich to dziewczęta.

Szkoły zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 thumb

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2

Szkoła o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 posiada nr Regon 331355050. Została wpisana do...