Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

no image Instytucja oświatowa o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 dysponuje nr Regon 021556149. Została zarejestrowana przez upoważniony organ. Adres placówki to kod pocztowy 59220 Legnica, ulica Lotnicza, nr domu 26. Jest to publiczna zasadnicza szkoła zawodowa, a kieruje nią Miasto na prawach powiatu. Szkoła udziela informacji telefonicznie pod numerem 768524246. Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem faksu: 768560811. W instytucji uczą się dzieci lub młodzież w liczbie 152. 105 z nich to dziewczęta.

Szkoły zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 thumb

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2

Szkoła o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 posiada nr Regon 331355050. Została wpisana do...