Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

no image Placówka edukacyjna o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 dysponuje nr Regon 532332871. Została wpisana do rejestru przez upoważniony organ. Adres instytucji to kod pocztowy 48300 Nysa, ulica Szopena, nr domu 4. Jest to publiczna zasadnicza szkoła zawodowa, a kontroluje ją Powiat ziemski. Instytucja udziela informacji telefonicznie pod numerem 774332119. Możliwy jest również kontakt poprzez faks: 774093290. W placówce uczą się dzieci lub młodzież w liczbie 360. 149 z nich to dziewczęta.

Szkoły zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 thumb

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2

Szkoła o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 posiada nr Regon 331355050. Została wpisana do...