Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

no image Placówka edukacyjna o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 posiada nr Regon 691682493. Została zarejestrowana przez właściwy organ. Adres placówki to kod pocztowy 39200 Dębica, ulica Strumskiego, nr domu 1. Jest to publiczna zasadnicza szkoła zawodowa, a kieruje nią Powiat ziemski. Placówka udziela informacji telefonicznie pod numerem 146819955. Możliwy jest również kontakt poprzez faks: 146819955. W placówce uczą się dzieci lub młodzież w liczbie 214. 124 z nich to dziewczęta.

Szkoły zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 thumb

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2

Szkoła o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 posiada nr Regon 331355050. Została wpisana do...