Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 W Sosw

no image Placówka edukacyjna o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 W Sosw posiada nr Regon 831356883. Została zarejestrowana przez upoważniony podmiot. Adres placówki to kod pocztowy 39300 Mielec, ulica Królowej Jadwigi, nr domu 1. Jest to publiczna zasadnicza szkoła zawodowa, a nadzoruje ją Powiat ziemski. Placówka udziela informacji telefonicznie pod numerem 175825177. Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem faksu: 175862916. W instytucji naukę pobierają dzieci lub młodzież w liczbie 53. 21 z nich to dziewczęta.

Szkoły zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 thumb

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2

Szkoła o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 posiada nr Regon 331355050. Została wpisana do...

__Nowe artykuly

Comfort Plus Hospice Inc thumb

Comfort Plus Hospice Inc

Comfort Plus Hospice Inc jest hospicjum typu freestanding hospice z adresem: 612 W Jackson Street, Morton, IL. Ich numer...
With Grace Hospice and Palliative Care thumb

With Grace Hospice and Palliative Care

With Grace Hospice and Palliative Care jest hospicjum rodzaju freestanding hospice zlokalizowanym: 1879 Lundy Avenue,...