Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 W Sosw

no image Placówka edukacyjna o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 W Sosw posiada nr Regon 831356883. Została zarejestrowana przez upoważniony podmiot. Adres placówki to kod pocztowy 39300 Mielec, ulica Królowej Jadwigi, nr domu 1. Jest to publiczna zasadnicza szkoła zawodowa, a nadzoruje ją Powiat ziemski. Placówka udziela informacji telefonicznie pod numerem 175825177. Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem faksu: 175862916. W instytucji naukę pobierają dzieci lub młodzież w liczbie 53. 21 z nich to dziewczęta.

Szkoły zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 thumb

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2

Szkoła o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Zespole Szkół Nr 2 posiada nr Regon 331355050. Została wpisana do...